ENGIE Electrabel

Download hier het e-book "De gevaren van elektriciteit in uw bedrijf: uw verantwoordelijkheden als bedrijfsleider"

Als bedrijfsleider bent u bekommerd om de continuïteit en groei van uw onderneming. Elektriciteit is een van de zaken waarvan u zeker wilt zijn.

Maar weet u ook wat er moet gebeuren als er een panne is en uw bedrijf terug opgestart moet worden? En welke verantwoordelijkheden en gevaren daar komen bij kijken?

Dit e-book geeft u een antwoord op volgende vragen:

  • Welke zijn de grootste gevaren van elektriciteit ?
  • Wat zegt de regelgeving? 
  • Wat zijn uw verplichtingen als bedrijfsleider?
  • In hoeverre bent u aansprakelijk bij een ongeval?
  • Welke opleiding dienen uw werknemers te volgen?

 

ENGIE Electrabel verzamelt deze persoonsgegevens met respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om meer informatie te bekomen omtrent de aard en de wijze waarop ENGIE Electrabel persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, gelieve ons privacybeleid hier te raadplegen.