ENGIE Electrabel

Download ons e-book

Elektriciteitsprijs: hoe detecteer ik een marktopportuniteit?

De elektriciteitsprijs evolueert heel snel en onregelmatig. Dat is het gevolg van een complex samenspel van factoren die de marktprijs beïnvloeden. Deze fluctuerende marktprijs houdt voor uw bedrijf risico’s in, maar biedt ook kansen.

Via het e-book ‘Elektriciteitsprijs: hoe detecteer ik een marktopportuniteit?’ willen we u meer inzicht geven in deze verschillende factoren, in de verschillende manieren waarop elektriciteit wordt verhandeld en hoe zich dit in 2014 - 2015 en 2016 vertaalde op de markt. Daarnaast willen we u een strategie aanreiken om als bedrijfsleider of aankoper op die evolutie in te spelen – om zoveel mogelijk te kunnen profiteren van de fluctuerende prijzen.

 

lDoor te bevestigen, ga ik ermee akkoord dat ENGIE Electrabel mij specifieke e-mails stuurt met betrekking tot de werking en actualiteit van de energiemarkten.

ENGIE Electrabel verzamelt deze persoonsgegevens met respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om meer informatie te bekomen omtrent de aard en de wijze waarop ENGIE Electrabel persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, gelieve ons privacybeleid hier te raadplegen.