ENGIE Electrabel

Hoe evolueerde de energiemarkt in 2017?

ENGIE Electrabel biedt u dit e-book aan met de samenvatting en analyse van de belangrijkste gebeurtenissen

2017 was een bewogen jaar … Hoewel de energieprijzen globaal zijn gestegen, waren er op de markten ook periodes van hevige turbulentie. In een context van niet-lineaire groei wordt het voor uw onderneming complexer om de juiste aankoopbeslissingen te nemen.

  • Macro: financiële markten in topvorm, onderhandelingen over de Brexit, het eerste jaar in het mandaat van Donald Trump;
  • Energie: stabiele aardolieprijzen, beschikbaarheid van de productieactiva in West-Europa, evolutie van het energiebeleid in alle buurlanden van België, uitgesproken heropleving van de koolstofprijs.

Het relaas van een jaar vol met marktopportuniteiten maar waarin het nemen van de juiste aankoopbeslissing voor u waarschijnlijk niet evident was.

 

ENGIE Electrabel verzamelt deze persoonsgegevens met respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om meer informatie te bekomen omtrent de aard en de wijze waarop ENGIE Electrabel persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, gelieve ons privacybeleid hier te raadplegen.